Zde se nacházíte: Důležité informace > Často kladené otázky

Často kladené otázky

Je možné léčit všechny poruchy erekce?

Erektilní dysfunkce je bez ohledu na to, co je její příčinou, bez ohledu na délku trvání i bez ohledu na věk muže ve většině případů léčitelná. Ve skutečnosti může být zlepšení erektilní funkce způsobeno již pouhou úpravou životního stylu nebo změnou léčby jiného onemocnění. U jiných mužů může mezi efektivní možnosti léčby patřit poradenství či dočasná léčba.

Pamatujte však, že pouze lékař může rozhodnout o tom, co je vhodné právě pro Vás.


Mohou poruchou erekce trpět i zdraví muži?

I muži, kteří jsou jinak zdrávi, mohou mít čas od času problém s erekcí. Ve skutečnosti může erektilní dysfunkce souviset s běžnými zdravotními problémy, životním stylem, psychickým stavem a některými léky. Někdy stačí dlouhodobý stres v práci, starosti s finančním zajištěním rodiny či v podnikání, nedostatek spánku kompenzovaný nadměrným kouřením a pitím kávy, konzumace alkoholu anebo problémy v partnerském vztahu, a projeví se problém - selhání při sexuálním styku. Navíc opakované selhání může vést k obavě z dalšího sexuálního styku a tak zafixovat bludný kruh, který pomůže přetnout až porada s lékařem vedoucí k úpravě životního stylu a dočasné léčbě, do té doby než se vše upraví.


Je pravda, že porucha erekce je něco, co přichází s věkem a s čím je nutné se smířit?

Starší muži by měli očekávat určité změny v sexualitě, například snížení zájmu o sex, nižší výkonnost, nižší počet sexuálních styků ve srovnání s těmito parametry v mládí. Porucha erekce by však rozhodně neměla být chápána jako nevyhnutelná součást stárnutí. Sexualita totiž nemá datum ukončení použitelnosti.


Jedná se o poruchu erekce, když selžu jen občas?

Pouze 20 % mužů s erektilní dysfunkcí má trvalou poruchu erektilní funkce. U většiny mužů s poruchou erekce se tento problém vyskytne pouze někdy. Tito muži obvykle lépe odpovídají na léčbu ve srovnání s těmi, kdo nejsou vůbec schopni dosáhnout erekce. Pamatujte, že dnes se nikdo s erektilní dysfunkcí nemusí smířit.


Mám svého praktického lékaře informovat o potížích s erekcí?

Sexuální zdraví je důležitou součástí celkového zdravotního stavu a Váš lékař již pravděpodobně léčil i jiné muže s tímto problémem. Navíc ve většině případů lékař očekává, že trápí-li pacienta problém s erekcí, nadnese tento problém pacient sám. Často lékař, a zvláště lékařka, nechce svého pacienta uvádět touto otázkou do rozpaků. Když seberete odvahu a lékaři problém odhalíte, s vysokou pravděpodobností se bude Váš problém dát řešit.


Je porucha erekce nedílnou součástí stáří?

Stárnutí poruchu erekce nezpůsobuje. Je pravdou, že u starších mužů se poruchy erekce vyskytují častěji. To však souvisí s přítomností jiných onemocnění, jež vedou k poruše erekce a které se ve stáří vyskytují častěji.


Kamarád má problém s erekcí, má navštívit lékaře?

Nejlepším řešením je vždy návštěva lékaře. Mnozí muži s erektilní dysfunkcí vnímají tuto poruchu jako "ztrátu mužnosti". Ve skutečnosti jde o poruchu, kterou lze ve většině případů úspěšně léčit.


Jaká vyšetření budu muset při léčbě poruchy erekce podstoupit?

V řadě případů stačí pro stanovení pracovní diagnózy a doporučení léčebného postupu jedna návštěva lékaře. Vyšetření je velice jednoduché, bezbolestné a pouze u nízkého počtu pacientů je nezbytné další podrobnější odborné vyšetření.


Poslední dobou čtu v časopisech velmi často o poruchách erekce. Postihuje porucha erekce opravdu tolik mužů?

Poruchou erekce mohou trpět muži v každém věku. Odhaduje se, že více než 50 % mužů mezi 40-70 lety trpí určitou formou poruchy erekce, přičemž u 10 % jde o úplnou poruchu ztopoření. Podle reprezentativního průzkumu agentury STEM/MARK u 3 500 mužů v České republice přiznává některou z forem poruch erekce každý druhý muž ve věku 35-65 let. Jedná se tedy o problém velmi častý, o kterém se pouze málo mluví.


Způsobují poruchu erekce jen psychické příčiny?

Poruchy erekce byly vskutku ještě před dvaceti lety považovány za převážně psychogenní problém. Miliony mužů byly přesvědčeny, že jde o jejich osobní problém.

Díky pokroku současné medicíny je již jasné, že opak je pravdou. Ve většině případů (udává se až 80 %) je porucha erekce způsobena tzv. organickými příčinami - tedy postižením cév a nervů, jejichž správná činnost je nezbytnou podmínkou pro dosažení erekce.

seznam lékařů

test sexuálního zdraví

lékařská poradna
Úvod © 2009  Fórum sexuální vitality