Zde se nacházíte: Důležité informace > Novinky a zajímavosti > Češi nejsou se svým sexuálním životem příliš spokojeni

Češi nejsou se svým sexuálním životem příliš spokojeni

[2012-08-21] médium: Medical Tribune autor: red

Na konci první červnové dekády prezentoval na IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze výsledky populačního dotazníkového průzkumu SHOW. Toto šetření bylo sponzorováno společností Pfizer a přineslo některá zajímavá zjištění. Zajímá vás například, který národ (rozděleno podle pohlaví) je ve střední Evropě se svým sexuálním životem nejspokojenější a který nikoli?

Cílem evropského průzkumu SHOW (Sexual Health and Overall Wellness) bylo zhodnotit, nakolik sexuální uspokojení ovlivňuje vztahy a celkový pohled na život. „Na otázky odpovídalo (písemně či on‑line) 3 780 respondentů, kromě některých států střední a východní Evropy (viz rámeček) zde byli zastoupeni i Turci a Izraelci, přičemž jediným vstupním kritériem byl alespoň jeden pohlavní styk v průběhu posledních 12 měsíců. Průzkum SHOW byl proveden v roce 2010, následně byla vyhodnocována získaná data a v současnosti probíhá prezentace jeho závěrů,“ říká na úvod P. Weiss, jenž toto sledování vedl za Českou republiku.

Klíčová je tuhost penisu

Pro uskutečnění plnohodnotného pohlavního styku musí být hodnota mezinárodně validovaného skóre tuhosti penisu EHS (Erection Hardness Scale) optimálně rovna 4, dostačující je ještě stupeň 3. „Asi 35 % respondentů průzkumu SHOW vnímalo kvalitu svojí (či partnerovy) erekce jako nedostatečnou. A právě cílem moderní farmakoterapie erektilních dysfunkcí (ED) pomocí inhibitorů fosfodiesterázy 5 (PDE5) by mělo být zvýšení EHS ze stupně 3 na 4. Dalším a očekávaným závěrem našeho průzkumu je fakt, že sex je pro většinu respondentů velmi důležitý, méně než polovina z nich je však se svým sexuálním životem spokojena. Sex je důležitější pro muže, a ti jsou ještě asi o 6 % spokojenější se svým pohlavním životem ve srovnání s ženami,“ vypočítává P. Weiss.

Pokud na tuto problematiku nahlédneme skrze věk respondentů, pak se nadpoloviční většina mužů starších 60 let domnívá, že sex je velmi důležitý, nebo dokonce absolutně nezbytný. Ženy ve všech podobných průzkumech (SHOW nevyjímaje) skórují v této oblasti níže, sex je u nich podle P. Weisse vázán více na partnerskou psychologii a vztahové záležitosti. Ženská sexualita je proto ve srovnání s muži méně „biologická“ a z tohoto hlediska ženy většinou sex nepovažují až za tak důležitý, nicméně 2/3 mladých respondentek jej považují za absolutně nezbytný či velmi důležitý. Co tedy z těchto výsledků vyplývá? „Pro muže je sex důležitější než pro ženy a u obou pohlaví velmi podobně klesá jeho význam s věkem. Na druhou stranu jeho důležitost zůstává i ve vyšším veku na poměrně vysoké úrovni, u mužů se to týká dokonce nadpoloviční většiny respondentů,“ hodnotí P. Weiss.

Otázka spokojenosti a potřeb

Spokojenost se sexuálním životem souvisí podle výsledků průzkumu SHOW s celkovým pozitivním náhledem na svět. Lidé, kteří mají zachovalé sexuální aktivity i ve vyšším věku, jsou obecně v lepší tělesné i duševní kondici, cítí se spokojenější a psychicky zdravější. „Muži, kteří jsou velmi spokojeni se sexem, bývají raději mezi lidmi, mají lepší příležitost získávat to, co si přejí, jejich životy jsou v rovnováze. Jsou spokojeni se svými vztahy a také celkově se svým životem. Rozdíly mezi skupinou spokojených a nespokojených s pohlavním životem jsou v průzkumu SHOW statisticky signifikantní. Zkoumali jsme také sexuální potřeby. Zjistili jsme, že 10 % žen a 5 % mužů necítí žádnou potřebu sexuálního vybití. Na druhou stranu celých 32 % mužů a 22 % žen potřebuje nejméně jedno (a více) sexuálních vybití každý den,“ vysvětluje P. Weiss a dodává, že oněch 22 % žen je zajímavým číslem v kontextu počtu multiorgastických (tedy prožívajících více než jeden orgasmus během sexuálního styku) žen v české populaci – je jich navlas stejné procento. Mírně nadpoloviční většině respondentů obou pohlaví se dostává sexu podle jejich osobních potřeb, a to dokonce nezávisle na věku. Na druhou stranu 2/5 mužů a více než 1/4 žen uvádí potřebu zlepšení svého pohlavního života, přičemž toto číslo s věkem a s poklesem významu sexu pochopitelně klesá.

Jak souvisejí sexuální aktivity s tvrdostí erekce?

Muži, již nemají optimální EHS (na stupni 4), souloží logicky méně často než ti, kteří je mají – průměrná frekvence souloží u mužů na stupni 4 je 11,5/měsíc, přičemž s nižším EHS tyto počty klesají, což je opět statisticky významné. „Na tuhost erekce jejich partnerů (a na měsíční frekvenci pohlavních styků s tím související) jsme se samozřejmě ptali i žen, výsledky jsou zde velmi podobné – partnerky, jejichž muži udávají EHS na stupni 4, souloží v průměru 11× měsíčně. Erektilní poruchu má (nebo je partnery pozorována) celkově více než 1/3 respondentů. Důležitým zjištěním je, že pouhých 14 % mužů o svých erektilních a sexuálních problémech hovoří se svými lékaři. Muži s ED mají také větší obavy s lékaři o svých potížích mluvit, chyba ale není jen u nich – jen čtvrtina rozhovorů na toto téma je zahájena lékaři,“ uvádí P. Weiss a dále upozorňuje na to, že pouhá polovina mužů je – i přes masivní osvětu v posledních letech – přesvědčena, že PDE5 mohou zlepšit jejich problémy se ztopořením: „Polovina široké populace tomu zkrátka nevěří a navíc popřává sluchu vcelku rozšířenému mýtu, že moderní přípravky určené k terapii ED mohou vyvolat závislost.“

Přímé porovnání populací jednotlivých zemí

Výsledky srovnávání mezi jednotlivými státy jsou velmi zajímavé a pro českou populaci nevyznívají příliš příznivě. Sex je nejdůležitější u polských a izraelských mužů i žen a nejméně důležitý je pro Čechy. Nejspokojenější jsou v tomto smyslu Turci a Izraelci (u žen Izraelky a Polky) a nejméně Ukrajinci a Češi, což platí i pro ženy. Nejnižší důležitost sexu přikládají Slovenky. Nejvyšší frekvenci sexuálních styků uvádějí muži z Rumunska, Polska a Maďarska, naopak nejméně souloží Izraelci a Turci. Nejvíce sexuálních styků uvádějí Rusky a Rumunky, nejméně Turkyně a Izraelky. Souloží se celkem často i v pokročilejším věku, lidé starší 60 let udávají průměrně 1 až 1,5 pohlavního styku týdně. „Můžeme konstatovat, že čeští muži a ženy jsou obecně nejméně spokojeni se sexem. Naopak nejvíce spokojeni (a nejvyšší důležitost sexu přikládají) obě pohlaví v Izraeli a Turecku, souloží se zde však jednoznačně nejméně. Jasným závěrem je, že méně bývá někdy více a že kvalita je důležitější než kvantita,“ uzavírá s úsměvem P. Weiss.


Původně publikováno: 2012-06-29
Zobrazit seznam textů
seznam lékařů

test sexuálního zdraví

lékařská poradna
Úvod © 2009  Fórum sexuální vitality